De Fontein

Door middel van onze webwinkel en verkopingen steunen we de kerk van de Hersteld Hervormde Gemeente in Kesteren. In 2014 mochten we, als gemeente, ons nieuwe kerkgebouw ‘De Fontein’ betrekken. De bouw heeft veel geld gekost en er is nog steeds geld nodig. De volledige opbrengst van onze producten gaat hier naar toe. We zijn daarom blij met uw steun! Meer weten over onze kerk? Ga naar de website: www.hhgkesteren.nl